Zpět na původní stránku: Vyúčtování 8. ročníku sbírky Červenobílé dny 2010.


Sbírka realizovaná v roce 2009 – dočerpaná v roce 2010 a 2011

Částky jsou uvedeny v Kč.

Období 2009 2010 2009 – 31. 1. 2010 Leden 2011 Rekapitulace 2009, 2010, 2011
Hrubý výtěžek
sbírky a čerpání
Výtěžek
k 31. 12. 2009
Čerpáno
k 31. 12. 2009
Výtěžek
od 1. 1. 2010
k 31. 1. 2010
Čerpáno
od 1. 1. 2010
k 31. 1. 2010
CELKEM
Výtěžek
od 1. 2. 2009
k 31. 1. 2010
CELKEM
Čerpáno
od 1. 2. 2009
k 31. 1. 2010
Čerpáno
od 1. 1. 2011
k 31. 1. 2011
Výtěžek
CELKEM
Čerpáno
CELKEM
Celkem příjmy695 493,6587 297,617 410,21594 004,74702 903,86681 302,3521 601,51702 903,86702 903,86
Prodej sbírkových předmětů duben 2010534 439,0030 000,000,00482 837,49534 439,00512 837,4921 601,51534 439,00534 439,00
Celkem
Úroky 2010
188,65188,6514,2114,21202,86202,860,00 202,86202,86
Dary od drobných dárců
a výtěžek z
 doprovodných akcí sbírky,
pokladničky umístěné
ve Vinotéce Šmerák
132 354,0028 596,96700,00104 457,04133 054,00133 054,000,00133 054,00133 054,00
Dárcovské SMS 2010/201128 512,0028 512,006 696,006 696,0035 208,0035 208,000,0035 208,0035 208,00
Režijní náklady spojené se sbírkou
(maximálně do 5 % hrubého výtěžku)
−30 000,00−30 000,000,000,00−30 000,00−30 000,000,00−30 000,0−30 000,00
Čistý výtěžek665 493,6557 297,617 410,21594 004,74672 903,86651 302,3521 601,51672 903,86672 903,86
Zbývající výtěžek 200921 601,51 0,00

Zpět na původní stránku: Vyúčtování 8. ročníku sbírky Červenobílé dny 2010.