Zpět na původní stránku: Vyúčtování 8. ročníku sbírky Červenobílé dny 2010.


Sbírka realizovaná v roce 2008 – čerpání zbývajícího výtěžku v roce 2010

Období 2008 + leden 2009 Zbývá čerpat
v roce 2009
2009 – 31. 1. 2010 2010 Rekapitulace 2008, 2009, 2010
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání Výtěžek celkem od 3. 3. 2008 k 31. 1. 2009 vyúčtováno Magistrátu 2/2009 Čerpáno celkem od 3. 3. 2008 k 31. 1. 2009 vyúčtováno Magistrátu 2/2009 Výtěžek od 1. 2. 2009 k 31. 1. 2010 Čerpáno od 1. 1. 2010 k 31. 1. 2010 Výtěžek celkem od 1. 2. 2010 k 31. 12. 2010 Čerpáno od 1. 2. 2010 k 31. 12. 2010 Výtěžek celkem Čerpáno celkem
Celkem příjmy775 354,94567 790,84207 564,100,00159 196,700,0048 367,40777 354,94777 354,94
Prodej sbírkových předmětů – duben 2010700 678,00541 494,21159 183,790,00159 183,790,000,00700 678,00700 678,00
Úroky119,54106,6312,910,0012,910,000,00119,54119,54
Dary od drobných dárců na sbírkový účet a doprovodných akcí sbírky pokladničky umístěné ve Vinotéce Šmerák48 367,40
−2 000,00
převedeno na
stř. 805 sb.2009
0,00
dáno do
fondu darů
48 367,40
Fond darů 2008
Převedeno 12/2008
−2 000,00
převedeno na
stř. 805 sb.2009
0,000,000,0048 367,4050 367,4050 367,40
Dárcovské SMS 2010/201126 190,0026 190,000,000,000,000,000,0026 190,0026 190,00
Režijní náklady spojené se sbírkou (maximálně do 5 % hrubého výtěžku)−9 592,10−9 592,100,000,000,000,000,00−9 592,10−9 592,10
Čistý výtěžek765 762,84558 198,74207 564,100,00159 196,700,0048 367,40767 762,84767 762,84
Zbývající výtěžek sbírky 2008−2 000,00
převedeno na
stř. 805 sb.2009
48 367,400,000,00

Zpět na původní stránku: Vyúčtování 8. ročníku sbírky Červenobílé dny 2010.