Fotosoutěž „Srdce na každém kroku“: pravidla [2012]

Pravidla soutěže

 1. Organizátorem fotosoutěže je o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé.
 2. Fotosoutěž je vyhlášena jako doprovodná akce k 10. ročníku sbírky Červenobílé dny 2012, jejím pořadatelem je o.s. LORM.
 3. Cílem fotosoutěže je ocenit dárce a příznivce o.s. LORM, kteří si ve sbírkových dnech zakoupí u dobrovolníků nebo v Poradenských centrech o.s. LORM červené srdíčko (sbírkový předmět).
 4. Téma soutěže zní: „Srdce na každém kroku“.
 5. Soutěž začíná prvním dnem konání 10. ročníku sbírky Červenobílé dny, tj. 23. 4. 2012 a uzávěrka je 31. 5. 2012 do 15.00. Fotografie, které dojdou po tomto termínu, nebudou do soutěže zařazeny.
 6. Soutěžní fotografie musí obsahovat motiv sbírkového srdce, je však na účastníkovi, jakým způsobem námět vyjádří a pojme.
 7. Účastníkem fotosoutěže (dále jen „účastník“) se stává každá fyzická osoba, která přihlásí do soutěže fotografii na zadané téma znázorňující sbírkový předmět – srdíčko, a to prostřednictvím online formuláře na www.cervenobiledny.cz a zároveň splní další podmínky soutěže.
 8. Do soutěže může zaslat fotografii každá osoba bez omezení věku.
 9. Každý účastník může zaslat maximálně 1 fotografii.
 10. Každá zaslaná fotografie musí být v elektronické podobě o velikosti maximálně 3 MB a se stručným názvem.
 11. Účastník, který zašle fotografii do soutěže, tímto prohlašuje, že je autorem zaslané fotografie a na fotografii nejsou vázány žádnými autorskými právy dalších stran.
 12. Účastník souhlasí s tím, že spolu s fotografiemi zašle své osobní údaje (jméno, příjmení, kontaktní adresa), telefonický a e-mailový kontakt.
 13. o.s. LORM si vyhrazuje právo nezařadit fotografie ve špatném formátu/kvalitě, s nevhodným obsahem nebo nesplňující zadané téma a podmínky soutěže.
 14. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora.
 15. Organizátor si vyhrazuje právo bezúplatně použít zaslané fotografie pro své účely (např. jako ilustrační v propagačních materiálech, zveřejnění v časopise a na vlastním webu apod.), v žádném případě nebudou fotografie zaslané do soutěže předmětem dalšího obchodu, ani nebudou poskytnuty třetím subjektům bez svolení autora.
 16. Soutěžní fotografie jsou po dobu veřejného hlasování zobrazovány bez jména autora.

Hlasování a hodnocení

 1. Všechny fotografie řádně přihlášené do soutěže budou od 23. dubna 2012 průběžně anonymně zveřejňovány v sekci Fotosoutěž na webových stránkách www.cervenobiledny.cz.
 2. Vlastní hlasování bude zahájeno 1. června 2012 od 15.00 a ukončeno 15. června 2012 v 15.00.
 3. Návštěvníci internetových stránek budou fotografie hodnotit zasláním jednoho elektronického hlasu vybrané fotografii, přičemž z každé IP adresy může být hlasováno pouze 1x.
 4. Autoři tří nejlépe hodnocených fotografií obdrží fotoaparáty od společnosti Canon CZ s.r.o.
 5. Jména výherců s výsledky hlasování budou zveřejněna na internetových stránkách www.cervenobiledny.cz v pondělí 18. června 2012 v 15:00.

Ceny

 1. místo: fotoaparát PowerShot G12
 2. místo: fotoaparát PowerShot SX240
 3. místo: fotoaparát PowerShot SX150

Obecné podmínky

 1. Výherci budou o výhře vyrozuměni e-mailem, případně telefonicky.
 2. Výherní ceny budou výhercům předány osobně, v případě nemožnosti osobního předání bude domluvena jiná forma.
 3. Organizátor není odpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek předaných veřejnému přepravci k doručení výhercům.
 4. Ceny není možné vymáhat soudní cestou.
 5. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu.
 6. Účastí v soutěži a zasláním fotografie vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas s případným zveřejněním svého jména na internetových stránkách a při vyhlášení výsledků.
Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014