Vyúčtování 13. ročníku sbírky Červenobílé dny 2015/16 za období od 1. 4. 2015 k 31. 3. 2016

Právnická osoba – pořadatel sbírky:
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
S-MHMP/405042/2014
Datum oznámení:
21. 3. 2014
Datum vystavení osvědčení:
31. 3. 2014
Délka trvání sbírky:
od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu LORM z.s.

Sbírka byla prováděna 3 způsoby: bankovní účet, prodej předmětů a pronájem telefonní linky (DMS).

Na bankovní účet

Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 4. 2015 k 31. 12. 2015 byly na sbírkový účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 2 196 Kč. V období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 přibylo na sbírkovém účtu 14 150 Kč od drobných dárců, celkem za rok 2015 a leden až březen 2016 částka 16 346 Kč.

Pronájmem telefonní linky / DMS

Celkem byly na sbírku od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 8 008,50 Kč, od ledna do března 2016 se výtěžek z DMS navýšil o 1 995,00 Kč, celkem 10 003,50 Kč.

Prodej sbírkových předmětů na drobných doprovodných akcích sbírky

Další finanční příspěvky byly získány od individuálních dárců v rámci doprovodných sbírkových akcí formou prodejem sbírkových předmětů, které probíhaly během celého roku 2015. Výtěžky z drobných doprovodných akcí dosáhly celkové výše 78 537 Kč.

V roce 2015

Akce Výtěžek v Kč
Prodej sbírkových předmětů ve Vinotéce Na Slupi“1 129 Kč
Charitativní divadelní představení „Zavolejte Jeevese“ 4 469 Kč
Street Happening v Karlíně3 735 Kč
Charit. koncert na festivalu Svatováclavské slavnosti6 163 Kč
Vánoční večer společnosti Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o.25 150 Kč
Putování Prahou za duchem Vánoc27 181 Kč
Červenobílá ochutnávka s aukcí ve vinotéce Šmerák10 710 Kč

SBÍRKA REALIZOVANÁ V ROCE 2015 a 16

Období 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v Kč Výtěžek
od 1. 4. 2015
k 31. 12. 2015
Čerpáno
od 1. 4. 2015
k 31. 12. 2015
Výtěžek
od 1. 1. 2016
k 31. 3. 2016
Čerpáno
od 1. 1. 2016
k 31. 3. 2016
Výtěžek celkem Čerpáno celkem
Celkem příjmy88 741,5088 741,5016 145,0016 145,00104 886,50104 886,50
Úroky0,000,000,000,000,000,00
Dary od drobných dárců na sbírkový účet a příjmy z doprovodných akcí sbírky80 733,00 80 733,0014 150,0014 150,0094 883,0094 883,00
Dárcovské DMS8 008,508 008,501 995,001 995,0010 003,5010 003,50
– režijní náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku- 3 560,00- 3 560,00- 137,00- 137,00- 3 697,00- 3 697,00
Čistý výtěžek/celkem85 181,5085 181,5016 008,0016 008,50101 189,50101 189,50

Čerpání výtěžku z 13. ročníku sbírky Červenobílé dny na sociální služby a projekty pro osoby s hluchoslepotou od 1. 4. 2015 k 31. 3. 2016

PROJEKTČERPÁNÍ V KČ
Sociální rehabilitace 2016: 4 104,74
Celkem: 4 104,74
Sociálně aktivizační služby2015: 85 181,50
2016: 11 903,26
Celkem: 97 084,76
Režijní náklady spojené s realizací sbírky do 5 % hrubého výtěžku2015: 3 560,00
2016: 137,00
3 697,00
Celkem104 886,50

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014