Vyúčtování 21. ročníku sbírky Červenobílé dny 2023/24 za období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023

Právnická osoba – pořadatel sbírky:
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Název sbírky:
„Červenobílé dny“
Číslo jednací:
S-MHMP/405042/2014
Datum oznámení:
21. 3. 2014
Datum vystavení osvědčení:
31. 3. 2014
Délka trvání sbírky:
od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou
Účel:
Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu LORM z.s.

Způsoby realizace 21. ročníku sbírky pořádané v roce 2023/2024

NA BANKOVNÍ ÚČET

Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023 byly na sbírkový účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 8 693 Kč, od ledna do března 2024 byly dary navýšeny o částku 990 Kč, celkem 18 052 Kč.

PRONÁJEM TELEFONNÍ LINKY/DMS

Celkem byly na sbírku od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 11 663 Kč, od ledna do března 2024 se výtěžek z DMS navýšil o 6 389 Kč, celkem 18 052 Kč.

Celkový hrubý výtěžek sbírky za období 1. 4. 2023 k 31. 3. 2024 činí 27 735 Kč, z toho bylo čerpáno 198 Kč na úhradu režijních nákladů spojených s realizací sbírky.

Zbývající výtěžek ve výši 27 537 Kč bude čerpán na sociální služby pro osoby s hluchoslepotou dle potřeby v období 2024–2026.

Nečerpané výtěžky ze sbírky jsou evidovány na zvláštních fondech ve vlastních zdrojích organizace:
– číslo účtu 911 510 - Sbírka Duch Vánoc
– číslo účtu 911 520 - Sbírka dary VS 303
– číslo účtu 911 530 - Sbírka DMS

Z fondu 911 520 Sbírka dary VS 303 bylo v roce 2023 čerpáno:
23 928 Kč na dofinancování sociálně aktivizačních služeb (pobyty a kluby)
198 Kč a na úhradu režijních nákladů spojených s realizací sbírky

Z fondu 911 510 Duch Vánoc bylo čerpáno:
52 212 Kč v roce 2023 na odpisy 2 aut pro terénní sociální práci
13 053 Kč od ledna do března 2024 na odpisy 2 aut pro terénní sociální práci

Čerpání Sbírky od 1. 1. 2023 k 31. 3. 2024 CELKEM

Sociální služby a projekty Sbírka čerpání
v roce 2023 v Kč
Sbírka čerpání
v roce 2024 v Kč
CELKEM
SAS (pobyty a kluby)23 928,000,0023 928,80
Auta (odpisy)52 212,0013 053,0065 265,00
Mezisoučet 76 140,0013 053,0089 193,00
Režie Sbírka 2023 198,000,00198,00
CELKEM76 338,0013 053,0089 391,00

21. ROČNÍK SBÍRKY REALIZOVANÝ V ROCE 2023 A 2024 (období 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024)

Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v Kč Výtěžek
od 1. 4. 2023
do 31. 12. 2023
Čerpáno
od 1. 4. 2023
do 31. 12. 2023
Výtěžek
od 1. 1. 2024
do 31. 3. 2024
Čerpáno
od 1. 1. 2024
do 31. 3. 2024
Výtěžek CELKEM Čerpáno CELKEM Zbývá dočerpat CELKEM 2024 – 2026
Úroky0,000,000,000,000,000,000,00
Dary od drobných dárců na sbírkový účet8 693,000,00990,000,009 683,000,009 683,00
Dárcovské SMS11 663,000,006 389,000,0018 052,000,0018 052,00
Hrubý výtěžek sbírky a čerpání v Kč20 356,000,007 379,000,0027 735,000,0027 735,00
– režijní náklady spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku198,0000,00198,00- ¨198,00
Čistý výtěžek celkem198,0000,00198,0027 537,00

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014